Spond er tatt i bruk og vil bli brukt som hovedkommunikasjonsplatform i klubben. En administrator godkjenner forespørsel


https://group.spond.com/HVCYT