Spond er tatt i bruk og vil bli brukt som hovedkommunikasjonsplatform i klubben. Kun for medlemmer, en administrator godkjenner forspørsel


https://group.spond.com/HVCYT