Info til medlemmer

Årsmøteinnkalling 2023

Det innkalles til årsmøte i Arendal Undervannsklubb
Dato: 6 mars 2023
Kl: 19.00
Sted: Kystruta

Pga pizzabestilling må vi ha en påmelding innen 3 mars kl 19.00 – styret(at)arendaluvk.no eller i spond.


Årsmøtesaker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent for 2024
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg.

Dokumenter finner du under her

Eventuelle saker må være styret i hende 20 februar 2023 (styret(at)arendaluvk.no)