https://medlemskap.nif.no/
Klikk på lenken for å melde deg inn i klubben.

Medlemskontingent kr 500,-
Medlemskontigent Student/Honnør kr 250,-
Medlemskontigent U12 Kr. 100,-
Familiekontingent* kr 900
Luftavtale – krever medlemsskap i tillegg
kr 500,-
Nitrox continous blandet 22-38% ** Kr 600,-
Gasspriser er for tiden:

Oksygen: 6  øre pr liter

Helium: 53 øre pr liter

Gjelder

deltrykksfylling. og continous trimix
Betal gass med Vipps

Luftfylling ikke-medlem

Båtturer gjester ***

Nøkkeldepositum****

Båttur medlem

kr 100,- pr sett

bensinspleis

Kr.500,-

Bensinspleis

Utleie utstyr (medlemmer) – Flaske, ventiler, bly  kr 200,- pr dag/helg
Utleie utstyr  pr del (medlemmer)  kr 50,- pr dag
Utleie scooter (medlem) kr 50,- pr dag

Minner om at luftavtale er personlig og kan ikke brukes for å fylle luft for venner eller andre i husstanden. Det er ingen familierabatt på luftavtale, og det er kun gyldig sammen med betalt kontingent.

*Gjelder alle i samme husstand. Luftavtale må løses av alle som skal fylle luft. Alle i familien må legges inn i min idrett og Klubbadmin

**Dekker flaskeleie- og nitrox opp til 38%, deltrykksfylling er utenom og er literspris. krever luftavtale i tillegg

*** Er en på mer enn 2 turer pr år burde en melde seg inn som medlem.

**** Denne økes til kr 500,- for nye nøkler, Ved avsluttet medlemsskap og nøkkel ikke leveres tilbake innen 6 mnd vil innbetalt depositum tilfalle klubben. 6 måneders regelen gjelder alle nøkler.

Nærklubbfordel:( Denne listen oppdateres når klubben du er med i gir tilsvarende fordel for AUK medlemmer)