Kontigent og priser

https://medlemskap.nif.no/
Klikk på lenken for å melde deg inn i klubben.

Medlemskontingentkr 500,-
Medlemskontigent Student/Honnørkr 250,-
Medlemskontigent U12Kr. 100,-
Familiekontingent*kr 100 ektra pr. hustandsmedlem i tillegg til hovedmedlem.
Luftavtale – krever medlemsskap i tillegg
kr 500,-
Nitrox continous blandet 22-38% **Kr 600,-
Gasspriser for medlemmer er for tiden:

 

Oksygen: 7  øre pr liter

Helium: 80 øre pr liter

Gjelder

 

deltrykksfylling. og continous trimix
Betal gass i nettbutikk

Luftfylling ikke-medlem

 

Båtturer gjester 

Båttur medlem

kr 100,- pr sett

 

Kr. 200,-

Spleis

Utleie utstyr (medlemmer) – Flaske, ventiler, bly Se nettbutikk
Utleie utstyr  pr del (medlemmer) (ikke tørrdrakt) Se nettbutikk
Utleie scooter (medlem)kr 50,- pr dag

Minner om at luftavtale er kun gyldig sammen med betalt kontingent.

*Gjelder alle i samme husstand. Luftavtale må løses av alle som skal fylle luft. Alle i familien må legges inn i min idrett og Klubbadmin

**Dekker flaskeleie- og nitrox opp til 38%, deltrykksfylling er utenom og er literspris. krever luftavtale i tillegg

*** Er en på mer enn 2 turer pr år burde en melde seg inn som medlem.

 

Nærklubbfordel:( Denne listen oppdateres når klubben du er med i gir tilsvarende fordel for AUK medlemmer)