• Nyheter

  Årsmøteinnkalling 2023

  Det innkalles til årsmøte i Arendal UndervannsklubbDato: 6 mars 2023Kl: 19.00Sted: Kystruta Pga pizzabestilling må vi ha en påmelding innen 3 mars kl 19.00 – styret(at)arendaluvk.no eller i spond. Årsmøtesaker:1. Godkjenne de stemmeberettigede.2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.6. Behandle forslag og saker7. Fastsette medlemskontingent for 20248. Vedta idrettslagets budsjett.9. Valg. Dokumenter finner du under her Eventuelle saker må være styret i hende 20 februar 2023 (styret(at)arendaluvk.no)

 • Nyheter

  Innkalling til ekstraordinært årsmøte

  Det innkalles hermed til ekstraordinært årsmøte i Arendal Undervannsklubb mandag den 18. juli 2022 klokken 19.00 på Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRiZjk2ZjYtNGE4NS00YjAzLWEzZWItOWE3OGI0ZjIwNTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228482881e-3699-4b3f-b135-cf4800bc1efb%22%2c%22Oid%22%3a%22749c15b3-5847-467d-9f75-65ffcf5092c3%22%7d Saksliste:Det ønskes å skifte pongtongen på båten. Det er innhentet tilbud fra Safemarin AS, – se vedlagte PDF-fil. Det er lang leveringstid så ved bestilling midt sommer forventes levering ved juletid. Priser er inkludert mva.Pontong Kr. 65000,-Montasje av pontong Kr. 20.000,-Forsterkning estimert 10 timer a Kr.1150 inklusiv materialer – Kr. 14.375I alt Kr. 99.375,-Det søkes om godkjenning av Kr. 110.000 til utskiftingen pga. risiko for uforutsette problemer ved reparasjonen. I forbindelse med utskiftingen ønskes det å gjøre vedlikehold i form av maling innvendig og utvendig over det ordinære båtbudsjettet.Beslutning tas med alminnelig…

 • Nyheter

  Raet dykkertreff 2022

  Vi ønsker å invitere til dykkertreff i Arendal og Raet nasjonalpark.Treffet starter torsdag 22  september og avsluttes søndag 25 september.(Påmeldte deltakere i bunnen) Overnatting og treffet er på Hove Leirsenter som er nesten midt i Raet Nasjonalpark. Treffpris: Kr 3900,- Rabatt på kr 400,- (totalt 3500,- ) for earlybirds som vil melde seg på tidlig og sikre seg plass. Frist for dette er 31 juli – da må hele treffprisen være innbetalt.   Vi har åpnet opp for deltakelse uten overnatting og uten frokost og middag. 2 båtdykk og lunsj mellom dykkene. Oppmøte for dykking bes å følge med på treffet ute på Hove, Der vil all dykkeplan legges ut på…

 • Nyheter

  Årsmøte 2022 – Nytt styre

  Onsdag 16 mars 2022 ble årsmøte avholdt for Arendal Undervannsklubb på kystruta.12 stk deltok på møtet og nytt styre valgt.Det nye styre er: Verv Navn Leder Tor Egil Ellefsen Nestleder Kjell Jacobsen Kasserer Jonny Lykke Paulsen Styremedlem Morten Kjeld Ebbesen Styremedlem Stig Pedersen Styremedlem Roger Torbjørnsen Varamedlem Håkon Vatne Lilleødegard Varamedlem Christoffer Trulsvik Hagane Kontrollkomité 1 Knut Ove Stenhagen Kontrollkomité 2 Jørund Moseid Valgkomite 1 Anita Eliassen Valgkomite 2 Svein Johannessen Referat fra møtet blir lagt ut når det er ferdig. Samtidig vil jeg benytte anledningen og takke for mange år i styret i Arendal Undervannsklubb der jeg har vært leder. Vi har fått til mye på de årene jeg…

 • Nyheter

  Fotoweekend for UVfotografer

  Vi inviterer til fotoweekend i Arendal.Dette er et helt enkelt nerdetreff for UV-fotograferOm en har gopro, DSLR, Cinemakamera, kompakt. Alle er velkommen, enten man er medlem eller ikke.Ideen er vi dykker og koser oss noe mat og drikke mellom dykka og etter 2 dykk trekker vi innendørs og etterbehandler bilder/video.En liten workshop der en kan lære etterbehandling av bilder. Bespisning og diverse.Klubben stiller med båt og luftfylling.Hver enkelt tilreisende ordner overnatting selv. Der klubben kan bistå med hvor en kan booke overnatting.Pris: Medlemmer av AUK. Kr. 200,-Ikke medlemmer: Kr. 400,- Antall plasser: Maks 16 stkBlir en flere enn 8 deles vi opp i 2 grupper, der en gruppe dykker fra…

 • Nyheter

  Terminturer 2021

  Påmelding i SPOND senest dagen før oppsatt tur kl 18.00Der er også klokkeslett for turen satt av turansvarlig. Båtturene går fra Kystveien 116  Fylle flasker før turen? møt minst 1,5 time før. Da det kan være flere med samme ærend. Båtførere/dykkeleder: Husk å fyll ut logg etter dykketuren Koronarestriksjon: Tiltak som gjelder for ArendalMaks 6 personer inkludert båtfører.Klubbens medlemmer har førsterett på turene. Dag Dato Dykkeleder/Båtfører Type tur Telefonnummer Lørdag 12 juni Lørdag 19 juni Tirsdag 22 juni Knut Ove Stenhagen Tirsdagsdykk 95880761 Lørdag 26 juni Tirsdag 29 juni Knut Ove Stenhagen Tirsdagsdykk 95880761 Lørdag 3 juli Tirsdag 6 juli Lørdag 10 juli Geir Eliassen 45514058 Tirsdag 13 juli Lørdag 17 juli…