Nyheter

Årsmøteinnkalling

Det innkalles til årsmøtet i Arendal undervannsklubb.

Dato 7. Mars. kl.19.00

Sted. Kystruta (rødehuset på klubben)

Pga bestilling av pizza er påmeldingen satt 5. Mars 2024 kl.19.00.

Påmelding på spond eller til 

styret

Saksliste :

  1. Godkjenne de stemmeberettige.

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til og underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppe-årsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontigent for 2025.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Valg.

Dokumenter blir lagt ut innen 1 uke før møtet.

Eventuelle saker må være i styret i hende 22. februar. 2024.

styret