Fylling av flasker
I Arendal Undervannsklubb har vi en kompressor fra Lennarth & Wagner med dobbelfiltrering. Vi har også LMNT King blenderpanel. som blander både nitrox og trimix kontinuerlig ved behov.
For å kunne fylle nitrox kreves det både medlemsskap med luftfyllingsabbonement og nitrox/trimix abbonement.
E
n kan fylle både 200/232 bar og 300 bars flasker samtidig.

LMNT blandepanel