Nyheter

Teineaksjonen

 

Rapporteingsskjema for spøkelsesfiske.

(klikk på linken)

Rapporteringsskjema_2017

sendes utfylt med sammen med bilder og filnavn på bildene på skjema.
Tekst på skjema må være sort. Skjema fylles ut elektronisk hvis mulig, en kan skrive på PDFen.
Klubbens kontonr: 0530.32.32550

Bildene kan være i farger.

sendes til leder: geir(at)arendaluvk.no

 

Et nytt digitalt skjema er utarbeidet hvor det må krysses av for hvilken type fangstredskap som rapporteres. Det må sendes inn et skjema pr. fangstredskap, og klubben får kr. 400,- for garn, ruse og  skotteteine, og kr. 200,- for andre type teiner. Det er ingen begrensning på antall garn, ruse eller skotteteine, men det settes foreløpig et tak på 100 rapporter per klubb av andre type teiner. Om ønskelig, kan skjemaet fortsatt fylles ut manuelt.