Klubben

Styret

Sittende styre 2018:

Geir Eliassen – Leder

Mona Grenlee – Nestleder

Knut Ove Stenhagen – Kasserer

Anita Røed Eliassen – Sekretær

Stig Pedersen – Styremedlem

Roger Torbjørnsen – UVR kontakt

Morten Kjeld Ebbesen – Fridykkerkontakt

 

Varamedlemer:

Ole Thomas Johansen

Martin Brødholt

 

Revisorer:

Hans Alexander Nesse

Jon Stavset

 

Valgkommitè:

Kjell Jacobsen

Stian Øigård

Leave a Reply