Styret 2021

Leder: Geir Eliassen

Nestleder: Tor Egil Ellefsen

Sekretær: Anita Eliassen

Kasserer: Jonny Paulsen

Styremedlem: Kjell Jacobsen

Styremedlem / Fridykkeroppmann: Morten Kjeld Ebbesen

Styremedlem: Stig Pedersen

Varamedlem: Håkon Vatne Lilleødegård

Varamedlem: Christoffer Trulsvik Hagane


Andre verv:
UVR Oppmann: Roger Torbjørnsen