O2 medlemsskap

kr600.00

Vipps

Beskrivelse

Årspris oksygen.

Fylling av små flasker til Rebreathere. 2 og 3 litere.
følger samme periode som kontigent gjelder for.

En må betale kontigent  i tillegg.
Blender sertifikat kreves for dette «årskortet»