Kode på kontainer er bytta og sendt ut til de som har betalt kontigent med fylleavtale.