Nyheter

Kontigent for 2017 sendt ut

Kontigent for 2017 sendt ut. Forfall 21 mars. Kode på kontainer byttes 22 mars.
Ny kode sendes på mail når innbetaling er registrert i klubbadmin.