Info til medlemmer,  Nyheter

Klubbturer og covid 19

Det har vært innspill hvorfor vi ikke har satt i gang klubbturer. Vi i styret har trodd det var ganske innlysende når det legges ut info fra Norges dykkerforbund at all dykking og offentlige arrangement skulle opphøre fra 12 mars . Det ble åpnet for treninger, men ikke arrangement. Da det fremdeles da var begrensninger på maks 5 inkl båtfører ble det ikke satt opp faste klubbturer, men det har vært dykkere som har arrangert private turer med klubbens båt.

Det nye styret skal sette opp terminliste for året når vi har styremøte etter årsmøte.
Vi ber allerede nå om at de som har hatt utsjekk på båt og er godkjent båtfører kommer med datoer de kan være båtfører på tirsdags- og lørdagsdykk.

Selv om det er åpnet opp for å dykke flere enn 5, skal smittevernsregler følges fremsatt av myndighetene og NDF/NIF.
Pr. dags dato er de som følger:

Koronavettregler fra Norges Dykkeforbund

Oppdatert 18.05.2020 – Onsdag 1. april åpnet Helsedirektoratet for begrenset organisert idrettsaktivitet, men med anbefalinger og retningslinjer som skal følges.

(Foto: Arve Gravningen. Arkivbilde fra kule jenter i NDF) 

Koronavettreglene oppdatert 18. mai

Vi har gjort en enkel endring slik at koronavettreglene samsvarer med rådene rundt gjennomføring av kurs. Rådene for kursgjennomføring og smittehensyn ligger tilgjengelig nedenfor. 

Lagt inn smittevernveileder for idretten under våre koronavettregler. 

Se tidligere oppdateringer nederst i artikkelen. 


I tillegg til Helsedirektoratets retningslinjer og NIFs fellesregler har NDF i likhet med de andre særforbundene utarbeidet egne retningslinjer for sine idretter. Idrettens og NDFs mulighet til å tilby begrenset organisert aktivitet, følger av dialog mellom Helsedirektoratet og NIF og gjelder for alle idretter. 


Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte klubb selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. 

Våre koronavettregler har vært på høring i fagmiljøene i forbundet og er nå vedtatt av forbundsstyret. Vi understreker viktigheten av at alle klubber og dykkere følger de til enhver tid gjeldende råd for å sikre en trygg og god aktivitet. Vær forsiktige og delta kun hvis du følger deg helt frisk og ikke har symptomer på verken koronasmitte eller symptomer på forkjølelse. Holde deg hjemme hvis du er det minste i tvil.
Last ned Koronavettregler for Norges Dykkeforbund (oppdatert 18.05.20)


Kursgjennomføring og smittehensyn (oppdatert 18.05.20)
Smittevernsveilder for idretten

Sjekkliste for klubb
1. Sett deg godt inn i koronavettreglene fra NDF. 


2. Sett deg også inn i veilederen fra NIF som du finner her 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

3. Lag rutine for vask av kontaktpunkter på fylleanlegg og lokaler for å hindre smitte. Tilsvarende for felles sikkerhetsutstyr.


Her legger vi inn nyttige dokumenter for klubbers håndtering av NIF / NDF sine retningslinjer
(oppdateres fortløpende og send gjerne forslag til håndtering til dykking@nif.idrett.no) 

Fridykking i koronatider fra Spearos Oslofjord – https://www.spearos.no/news/2020/3/21/fridykking-i-koronatider

Stavanger Dykkerklubb – https://stavangerdykk.com/korona/

Stord Undervannsklubb – https://stordundervannsklubb.com/korona/


Tidligere oppdateringer av koronavettreglene
Koronavettreglene oppdatert 7. mai


Regjeringen og helsemyndighetene åpner for at vi kan samles i større grupper med kortere avstand. De viktigste punktene å merke seg
Treninger skal ha et øvre tak på 20 personer i en gruppe. Et idrettsarrangement skal ha en ansvarlig arrangør og skal ha et øvre tak på 50 personer. Ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede.Sikkerhetsutstyr (f.eks dykkeflagget) eller utleieutstyr / kursutstyr berøres kun av en person og desinfiseres etter bruk. Utstyret organiseres slik at flere ikke tar på det samme utstyret.Fellesidrettslige reglene fra NIF/Helsedirektoratet er oppdatert pr. 7. mai. Se side to i våre koronavettregler.


Koronavettreglene oppdatert 30. april

Regjeringen og helsemyndighetene åpner fra 7. mai for at vi kan samles i større grupper med kortere avstand. De viktigste punktene å merke seg

  • Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter mellom hver person
  • Fra 7. mai kan det være 50 stykker på arrangementer
  • Helsemyndighetene vil gi ytterligere informasjon når det gjelder nærkontakt mellom mennesker den 7. mai.

https://ndf.no/Koronavettregler-fra-Norges-Dykkeforbund

Styret.