Info til medlemmer

Invitasjon til informasjonsmøte Raet Kystlag

Raet Kystlag inviterer alle som har interesse for det maritime til informasjonsmøte mandag 3 februar kl 19.00
på Kystveien 116.
Alle medlemmer i AUK er velkommen til å komme å se de nye lokalene vi skal flytte til.