Klubben

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 9 januar 2020 kl 19.00

Sted: Ahlsell stoa (gamle Einar johnsen på stoa for de som ikke vet hvor Ahlsell er)

Sak:

Nye klubblokaler

Styret jobber med mulig nytt klubblokale, dersom dette viser seg å gå i orden må vi ha et ekstraordinært årsmøte.