Info til medlemmer,  Nyheter

Innkalling til årsmøte

  1. Det innkalles til årsmøte i Arendal Undervannsklubb

Dato: 23 februar
Kl: 19.00
Sted: Annen Etage (over No1 sportsbaren )

Årsmøte saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
6.1: forslag fra styret – Kontigent
7. revidert lovnorm i Arendal Undervannsklubb
8. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

Dokumenter blir lagt ut senere.

Eventuelle saker må være styret i hende 11 februar 2018. (post(at)arendaluvk.no)

 

Pizza og sosial happening etter årsmøtet.