Info til medlemmer,  Nyheter

Innkalling til årsmøte 2019

  1. Det innkalles til årsmøte i Arendal Undervannsklubb

Dato: 01. mars
Kl: 19.00
Sted: Annen Etage (over No1 sportsbaren )

Årsmøte saker:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker
6.1 behandle lov for Arendal Undervannsklubb med endringer foreslått av styret. §15 pnkt 10b og 10f

6.2 innkommet forslag: Ta opp hvordan spond fungerer for mottaker og avsender
- Hva synes folk fungerer best? SMS, Spond eller facebook eller en kombinasjon
- Knut Ove tar en liten innføring i Spond


8. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Ta opp hvordan spond fungerer for mottaker og avsender

  • Hva synes folk fungerer best? SMS, Spond eller facebook eller en kombinasjon
  • Knut Ove tar en liten innføring i Spond


8. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

9. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Valg.

Dokumenter blir lagt ut senere.

Eventuelle saker må være styret i hende 21 februar 2019. (styret(at)arendaluvk.no)

Pizza og sosial happening etter årsmøtet.

pga matbestilling må vi ha påmelding innen 21 februar.