Det innkalles til årsmøte i Arendal Undervannsklubb
Dato: 20. mars 2020
Kl: 19.00
Sted: Kystveien 116 – Nye lokaler for klubben.


Årsmøtesaker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker
6.1 behandle lov for Arendal Undervannsklubb med endringer fra NIF
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift.
7.1 Styrets forslag: (innkalling oppdateres)
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg.

Dokumenter blir lagt ut senere.

Eventuelle saker må være styret i hende 6 mars 2020. (styret(at)arendaluvk.no)

Pizza og sosial happening etter årsmøtet. Ta med egen drikke.