Info til medlemmer,  Nyheter

Årsmøteinnkalling 2020 –

Det innkalles til årsmøte i Arendal Undervannsklubb
Dato: 28. mai 2020
Kl: 19.00
Sted: Kystveien 116a (Kystruta) – Nye lokaler for klubben.

På grunn av Koronasituasjonen må vi ha påmelding til møtet.

Vi kan maks være 50 personer med minimum 1 meters avstand.
Send påmelding innen 20 mai til styret(at)arendaluvk.no

Blir det flere påmeldte enn 50 så vil de som har meldt seg sist få anledning til å delta digitalt på årsmøtet. Dette kan vi gjøre via Teams. Det er viktig at du gir beskjed om du likevel ikke kan delta fysisk, slik at vi kan la en i køen komme med i stedet for deg. (Teams er en gratis app fra Microsoft)


Årsmøtesaker:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker
6.1 behandle lov for Arendal Undervannsklubb med endringer fra NIF
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift.
7.1 Styrets forslag: (innkalling oppdateres)
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Valg.

Dokumenter er vedlagt

Eventuelle saker må være styret i hende 18 mai 2020. (styret(at)arendaluvk.no)