Sakset fra Ndf sin side.

Her følger en oppdatering fra NDF om dykketinget, hyperbarmedisinsk enhet på Ullevål og hvordan administrasjonen jobber de neste ukene. 


Det er en vanskelig tid landet vårt er inne i akkurat nå. Heldigvis er vi som driver med idrett en av de viktigste arenaene for glede når alt normaliseres. NIF bestemte etter anbefaling fra helsemyndighetene tidlig at all organisert idrett skulle stanses. Vi har avlyst NS runde 4 i UVR og NM i apnea og ba klubbene avlyse sine treninger, dykking og organiserte aktiviteter. Dette er svært godt fulgt opp rundt om landet. Årsmøter som ikke er avviklet kan utsettes til senest 15 juni.

Hyperbarmedisinsk enhet på Ullevål fraråder sportsdykking for å ikke belaste medisinsk kapasitet selv om de fremdeles har beredskap på dykkerulykker.

Fridykkerne er ikke direkte berørt av dette rådet, men hovedredningssentralen har sagt at de ønsker at folk som liker å være ute ikke skal «ta toppturen» nå. Altså tenke godt over risiko når de ferdes i naturen for å ikke belaste redningsressurser og det medisinske apparatet.  NDF har ingen egen kompetanse på det vi alle står i nå og kan ikke gjøre annet enn å videreformidle de rådene eller påbudene vi får. Vi skjønner at det kunne vært godt med litt vanntid når verden står på hodet. Hvis du velger å gå i vannet, vær ekstremt forsiktig. 

Les hele innlegget her: https://ndf.no/Oppdatert-koronainformasjon