Nyheter

Hummerteina live

Havforskningen på Flødevigen har også i år ei tene med kamera på som sender live.
Vi har lagt inn link her så du kan se den.

https://hummerteina.hi.no/