Her er turliste over faste turer i 2017. Turer utenom vil bli annonsert på facebookgruppen eller SMS  – Det Det blir ikke sendt sms  på faste turer. Påmelding til båtfører/turansvarlig senest dagen før oppsatt tur kl 18.00 Båtturene går fra Tromøysund brygge  kl 10.00 – Møt opp i god tid, da klokkeslettet er avreisetidspunkt.Read More →

Ved fridykking bruker du bare maske, snorkel og svømmeføtter. Da kan du ligge i overflata, puste gjennom snorkelen, se klart i vannet og bevege deg lett og raskt ved hjelp av svømmeføttene. Du kan også benytte våtdrakt og blybelte. For å utnytte de mulighetene fridykking gir, få kunnskap om hvordan kroppenRead More →

Trening i Stinta Svømmehall tirsdager 20.45-22.30   Oppmann: Roger Thorbjørnsen Facebook gruppe der UVR blir diskutert.   Hva er Undervannsrugby?Read More →

  Rapporteingsskjema for spøkelsesfiske. (klikk på linken) Rapporteringsskjema_2017 sendes utfylt med sammen med bilder og filnavn på bildene på skjema. Tekst på skjema må være sort. Skjema fylles ut elektronisk hvis mulig, en kan skrive på PDFen. Klubbens kontonr: 0530.32.32550 Bildene kan være i farger. sendes til leder: geir(at)arendaluvk.no  Read More →

Det innkalles til Årsmøte i Arendal Undervannsklubb Dato: 10 mars 2017 – kl 19.00 Sted: Egon – Arendal Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagetsRead More →